Wie ben ik?

Mijn naam is Emmie de Nijs Bik-Bollen. Ik woon samen met mijn man Bart, onze zoon Melle en onze honden Bones en Apple in Dongen. Van kinds af aan ben ik al gek op dieren, grotendeels aangestoken door mijn ouders en grootouders. Konijnen, kippen, katten en honden liepen gemoedelijk door elkaar in onze tuin en ik drentelde er vrolijk achteraan.

Ons gezin bestond uit mijn ouders, mijn broer en ik, en op mijn elfde kwam ‘mijn’ eerste hond bij ons wonen: een Zwitserse witte herder met een gouden karakter, Flynn. Sindsdien deel ik mijn leven met honden en ben ik met grote regelmaat op het trainingsveld te vinden. Ik geniet van het gezelschap van mijn honden en ik ben graag samen met ze bezig. Ze hebben een grote bijdrage geleverd aan wie ik nu ben, me laten groeien én bloeien.

Ik vind het belangrijk om aandacht te hebben voor de behoeften van de hond en zijn mens. Het erkennen van de behoeften van de hond is de basis van een goede relatie. Mijn uitgangspunten hierbij zijn: veiligheid, vertrouwen, begrip, samenwerking en goede communicatie. Ik wil andere mensen graag de kans geven om samen met hun hond met deze uitgangspunten aan de slag te gaan en echt met elkaar in verbinding te komen.

In 2015 ben ik gestart met zowel een opleiding tot dog assisted coach (Pets4Care) als een opleiding tot kynologisch gedragstherapeut (De Bolster Academy). De volgende stap was het opzetten van mijn eigen bedrijf: Hond&Coach.

Emmie & Bones

Visie

Bij Hond&Coach wordt gewerkt volgens de connectiemethode (De Bolster, 2009). De connectiemethode is geen trainingsmethode, maar een natuurlijke manier van omgaan met de hond waarbij de hond perfect is zoals hij is.

De intentie tot het aannemen van een vriendelijke en geweldloze houding bij het omgaan met mensen én honden is leidend. De behoeften en wensen van hond en mens krijgen het volle bestaansrecht met als doel hun emotioneel welbevinden te bevorderen. De kwaliteiten van de hond en zijn mens worden omarmd en aangesproken als kracht voor het ontstaan van een evenwichtige relatie.

Als hondengedragsbegeleider heb ik de intentie om hondeneigenaren te leren zelf te denken. Het is niet mijn bedoeling om mensen te leren of te vertellen wat zij moeten doen. Zij hebben de keuze om daar zelfstandig in te beslissen. Er wordt gewerkt aan het vergelijken van het ‘denken’ met het ‘voelen’ om daarna pas te ‘beslissen’ hoe te ‘handelen’. De vraag ‘hoe is het voor jou?’ staat daarbij centraal. Op mijn beurt hoop ik dat die vraag vervolgens ook aan de hond wordt gesteld.


Opvoeding en training

Puppycursus: begeleiding op maat bij de opvoeding van uw pup.

De opvoeding van uw pup wordt leuker met goede begeleiding. Wij stellen een persoonlijk programma samen dat past bij uw wensen en de behoeften van uw pup.

Tijdens de puppycursus gaan we aan de slag met:

 • Het gedrag van pups.
 • De opvoeding en training van pups.
 • De taal van pups.
 • Benodigde praktische vaardigheden om uw pup op te voeden.

De lessen vinden plaats aan huis. Zo leert de pup in zijn vertrouwde omgeving en op de plek waar jullie samenleven.

De lessen zijn te volgen voordat uw pup bij u is komen wonen of vanaf het moment dat uw pup 8 weken oud is.


Basiscursus: begeleiding op maat voor honden van 4 maanden en ouder.

Is uw hond ouder dan 4 maanden en wilt u (verder) met hem aan de slag? Wij stellen een persoonlijk programma samen dat past bij uw wensen en de behoeften van uw hond.

Mogelijke onderwerpen van de basiscursus:

 • Werken aan de relatie mens - hond.
 • Gehoorzaamheid.
 • Beter leren omgaan met andere mensen en honden.
 • Wandelen aan de lijn.
 • Individuele doelen die u belangrijk vindt.

De lessen vinden plaats aan huis. Zo leert uw hond in zijn vertrouwde omgeving en op de plek waar jullie samenleven.

U heeft de mogelijkheid om losse lessen te volgen. Bij een pakket van 4 lessen geldt een korting.

Neem vrijblijvend contact op.


Gedragsbegeleiding

Vanuit de connectiemethode (De Bolster, 2009) wordt probleemgevend gedrag van de hond niet als probleem gezien. Ieder mens en iedere hond heeft zijn eigen gevoelens en emoties. Het zijn deze gevoelens en emoties die het gedrag van de hond sturen. Door zijn gevoelens en emoties te begrijpen en er op de goede manier mee om te gaan, kan probleemgevend gedrag veranderen in evenwicht, vertrouwen en blijdschap.

Tijdens een gedragsevaluatie laat ik mijn licht schijnen over het gedrag van de hond en dus de gevoelens en emoties die daaronder liggen. Op basis daarvan bied ik oplossingen aan. Deze oplossingen zijn altijd gebaseerd op begrip, steun en zorg voor de hond. Dit is het uitgangspunt voor het transformeren van negatieve gevoelens in positieve gevoelens en het samen weer fijn te hebben.

Enkele voorbeelden van probleemgevend gedrag:

 • Agressie naar eigenaren, vreemde mensen en andere honden en dieren.
 • Hyperactiviteit.
 • Onzindelijkheid.
 • Trekken aan de lijn of andere problemen tijdens het wandelen.
 • Angst voor mensen, honden, dieren, geluiden, etc.
 • Verlatingsangst.
 • Dwangmatig gedrag zoals schaduwen jagen, staart najagen, auto’s najagen, etc.

Na de gedragsevaluatie ontvangt u een schriftelijke samenvatting van het consult en het advies.


Tarieven

Puppycursus

De puppycursus bestaat uit een pakket van 4 lessen.

De eerste les duurt 90 minuten. U krijgt informatie over het opbouwen van de relatie met uw pup en handvatten rondom zindelijkheid, bijtgedrag, alleen zijn, communicatie met uw pup en andere belangrijke punten.
Vanaf de tweede bijeenkomst duren de lessen 60 minuten. Er wordt gewerkt aan punten die op dat moment nodig zijn.

De prijs voor de gehele cursus bedraagt 210 euro.


Basiscursus

De basiscursus bestaat uit een pakket van 4 lessen. Er is ook de mogelijkheid om losse lessen te volgen.

Voor nieuwe klanten duurt de eerste les 90 minuten. U krijgt informatie rondom het opbouwen van de relatie met uw hond. Daarna wordt er gewerkt aan individuele punten.
Vanaf de tweede bijeenkomst duren de lessen 60 minuten. Er wordt gewerkt aan de dingen die op dat moment nodig zijn.

De prijs voor de gehele cursus bedraagt 210 euro. Indien er wordt gekozen voor losse lessen bedraagt de eerste les 75 euro. De vervolglessen bedragen 50 euro.

De klanten die al de puppycursus hebben gevolgd kunnen doorstromen naar de basiscursus. Zij kunnen kiezen voor een pakket van 4 lessen of losse lessen volgen. De prijs voor een pakket van 4 lessen bedraagt dan 185 euro. Indien er wordt gekozen voor losse lessen bedragen de lessen 50 euro.


Gedragsbegeleiding

Gedragsevaluatie van 90 minuten bedraagt 75 euro. U krijgt naderhand een schriftelijke samenvatting van het consult en het advies.

Vervolgconsult van 60 minuten bedraagt 50 euro.

Een gedragspakket, bestaande uit een gedragsevaluatie en drie vervolgconsulten, bedraagt 210 euro.De prijzen zijn inclusief btw en exclusief reiskosten van € 0,35 / km.


Contact

Verstuur